Υπαναχώρηση / Επιστροφή – Αντικατάσταση Προϊόντων

Α. Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε αναιτιολόγητα από την σύμβαση και να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε,αφού πρώτα απαραίτητα έρθετε σε επαφή μαζί μας με mail στο paresakonsta@gmail.com, εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των προϊόντων. Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα από εμας, η εταιρεία υποχρεούται να σας επιστρέψει το τίμημα που έχετε καταβάλλει εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των πρoϊόντων, κατά τον ίδιο τρόπο πληρωμής που επελέγη κατά την παραγγελία. Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν εσάς.

Β. Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάστασή τους με άλλα ίδια προϊόντα με τα παραγγελθέντα ή να ζητήσετε την επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος: α) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα μας σας παραδόθηκαν προϊόντα άλλα ή ουσιωδώς διαφορετικά από αυτά που παραγγείλατε β) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες αποδεδειγμένα υπήρξε ελάττωμα στο προϊόν που σας παραδόθηκε ή λείπει συμφωνημένη ιδιότητα του, το προϊόν είναι εντός εγγυήσεως και δεν προβλέπεται διαφορετικά από τη εγγύηση. Η εταιρεία υποχρεούται να σας επιστρέψει το τίμημα που έχετε καταβάλλει εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής των πρoϊόντων, κατά τον ίδιο τρόπο πληρωμής που επελέγη κατά την παραγγελία. Σε περίπτωση που επιθυμείτε αντικατάσταση η εταιρεία υποχρεούται να κάνει την αντικατάσταση το συντομότερο δυνατόν και να σας ενημερώσει σχετικά. Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν την εταιρεία. Η επιχείρηση μας ευθύνεται για αποζημίωση σε περίπτωση έλλειψης συμφωνημένης ιδιότητας ή ύπαρξης ελαττώματος μόνο αν αυτό έχει προκληθεί από υπαιτιότητά της, οπότε και δεν ευθύνεται για ελαφρά αμέλεια.

Γ. Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αλλαγή τους με άλλο προϊόν ή προϊόντα μέχρι του ύψους του τιμήματος που έχετε καταβάλλει ή με πρόσθετο τίμημα αν επιθυμείτε εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των προϊόντων, υπό την ρητή προϋπόθεση ότι το προς αλλαγή προϊόν παραμένει άθικτο και αχρησιμοποίητο. Αλλαγή για δεύτερη φορά, ήτοι αλλαγή των ήδη αλλαχθέντων προϊόντων δεν επιτρέπεται. Κατά την παραλαβή του προϊόντος σας συστήνουμε να ελέγχετε προσωπικά το προϊόν που σας παραδίδεται και να επιβεβαιώνετε ότι παραμένει άθικτη η συσκευασία του. Τα έξοδα επιστροφής και της νέας αποστολής βαρύνουν εσάς.

Όλα τα παραπάνω αφορούν σε προϊόν για το οποίο δεν έχει προηγηθεί εξατομικευμένη παραγγελία,δεν είναι εκπτωτικό , ή μετατροπές ή προϊόν που δεν υπάρχει στο κατάλογο μας και έχει κατασκευαστεί αποκλειστικά και μόνο για εσάς κατόπιν ειδικής παραγγελίας.
Συγκεκριμένα σχετικά με την επιστροφή-αντικατάσταση πρέπει:
1. Το προϊόν προς αντικατάσταση-επισκευή να συνοδεύεται απαραίτητα από την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς.
2. Το προς αντικατάσταση-επισκευή προϊόν να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε από τον πελάτη, πλήρες και χωρίς φθορές και η συσκευασία του να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ ή Απ. Λιανικής).
3. Το προς αντικατάσταση προϊόν να μην έχει χρησιμοποιηθεί.

Καθυστέρηση ή πρόβλημα στη διεκπεραίωση της παραγγελίας
Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση της παραγγελιάς σας η εταιρεία οφείλει να επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ενημερώσει για την καθυστέρηση που αναμένεται να υπάρξει.
Εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του και είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας επειδή πχ τα στοιχεία που έχετε καταχωρήσει δεν είναι σωστά ενημερωμένα η παραγγελία αναγκαστικά θα ακυρώνεται και θα επιστρέφεται το ποσό.

Δικαίωμα επιστροφής/αντικατάστασης.


Σε περίπτωση πραγματικού ελαττώματος, ο αγοραστής δικαιούται εναλλακτικά χωρίς επιβάρυνσή του α) επισκευή του προϊόντος ή β) αντικατάστασή του ή γ) αναλογική προς το ελάττωμα μείωση του τιμήματος ή δ) υπαναχώρηση από την πώληση.
Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα να απαιτήσει χωρίς επιβάρυνσή του τη διόρθωση ή την αντικατάσταση του προϊόντος εφόσον:

  • Η παραγγελία εκτελείται εσφαλμένα, δηλαδή παραδίδεται είδος άλλο από αυτό της παραγγελίας ή λάθος ποσότητα ή ελαττωματικό προϊόν ή κατεστραμμένη συσκευασία.
  • Ο καταναλωτής επικοινωνήσει με το κατάστημα εντός 48 ωρών από την παραλαβή του προϊόντος στο τηλέφωνο 6936620338 ή στο e-mail: paresakonsta@gmail.com , προκειμένου να επισημάνει το πρόβλημα και να εγκριθεί η επιστροφή του.
  • Εφόσον πρόκειται για προϊόν, που δεν αντιστοιχεί στην παραγγελία, να μην έχει χρησιμοποιηθεί και να βρίσκεται εντός της συσκευασίας του στην κατάσταση που παρελήφθη.
  • Σε κάθε περίπτωση το προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί με όλα τα πρωτότυπα συνοδευτικά έγγραφα ( απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο πώλησης αγαθών συνοδευμένο από δελτίο αποστολής) και στην αρχική του συσκευασία.
  • Οι επιστροφές πραγματοποιούνται με την ταχυδρομική εταιρεία που θα σας υποδείξουμε για τους πελάτες μας και με επιβάρυνση του καταστήματος.

    Η επιστροφή των προϊόντων τα οποία φέρονται ως ελαττωματικά ή με έλλειψη συμφωνημένης ιδιότητας κατά την παράδοση ή που είναι άλλα ή ουσιωδώς διαφορετικά από τα παραγγελθέντα θα γίνει αποδεκτή εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής τους.